دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

میمنت و همکارانش

میمنت و همکارانش

زهرا (میمنت) جعفری هروی اولین نفر نشسته از سمت چپ است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۹ × ۱۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها ملک سلطان خانم مسعودی خراسانی
  • متعلق به مجموعه مسعودی خراسانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۳ تير ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 13117B23
  •