دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

میمنت جعفری و همکاران

میمنت جعفری و همکاران

میمنت (با عینک آفتابی) و همکاران، در منزل آقای افروزیان رئیس معارف. نوشته پشت عکس: «به تاریخ هجدهم ذی حجه عید غدیر در منزل آقای افروزیان رئیس معارف درجز دو ساعت بعد از ظهر به جهت یادگاری این عکس را انداختیم»

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۸ × ۱۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها ملک سلطان خانم مسعودی خراسانی
  • متعلق به مجموعه مسعودی خراسانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۳ تير ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 13117B15
  •