دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دفترچه زهرا (میمنت) جعفری هروی

دفترچه زهرا (میمنت) جعفری هروی

دفتر زهرا (میمنت) جعفری هروی، شامل نوشته هایی در خصوص حفظ الصحه، تاریخ، و ادبیات.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۱۵ ش تا ۱۳۱۶ ش
  • ابعاد ۱۷.۵ × ۲۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها ملک سلطان خانم مسعودی خراسانی
  • متعلق به مجموعه مسعودی خراسانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۳ تير ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 13117B22
  •