دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

میمنت خانم و همکارانش در مدرسه

میمنت خانم و همکارانش در مدرسه

ایستاده: خدمتکار مدرسه، ردیف پایین از راست: همکار، میمنت جعفری، سلطنت خانم، و همکار

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۳ × ۸.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها ملک سلطان خانم مسعودی خراسانی
  • متعلق به مجموعه مسعودی خراسانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۳ تير ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 13117B12
  •