دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ضیاء السلطنه [اول] (شاه بیگم)

ت ۱۲۱۳ یا ۱۲۱۴ ق
و ۱۲۸۹ یا ۱۲۹۰ ق کربلا

شاه بیگم ملقب به ضیاء السلطنه دختر مریم خانم (همسر سی و نهم شاه) و فتحعلی شاه قاجار(هفتمین دختر فتحعلی شاه) بود که در سال ۱۲۱۴ ق به دنیا آمد و در سال ۱۲۹۰ ق فوت کرد. او همسر میرزا مسعود انصاری و مادر شهزاده بیگم مسعود انصاری بود.

شاه بیگم ملقب به ضیاء السلطنه دختر مریم خانم (همسر سی و نهم فتحعلی شاه) و فتحعلی شاه قاجار بود (هفتمین دختر فتحعلی شاه). او در سال ۱۲۱۴ ق به دنیا آمد و در سال ۱۲۹۰ ق فوت کرد. فتحعلی شاه توجه خاصی‌ به آموزش او داشت. ضیاء السلطنه منشی‌ مخصوص شاه بود و نامه های شخصی شاه به دست او نوشته می‌شد. شاه به او لقب منشی‌ الممالک اندرون داد. او بر امضا و مهر احکام سلطنتی حرم نظارت داشت. همچنین در امور مالی حرم و توزیع پول به شاهزادگان جوان مشارکت داشت و در نظارت بر خروج طلا و جواهرات از خزانه سلطنتی با گلبدان باجی خانم، خازن الدوله و دستیارانش، خیرالنساء خانم، و میرزا مریم همکاری داشت. ضیاء السلطنه اشعاری را که توسط شاعران معاصر در مدح فتحعلی شاه به دربار فرستاده می‌شد از بر می‌خواند و بخش زیادی از اشعار پدرش را کتابت کرد. ضیاء السلطنه در شعر، نقاشی، موسیقی، و گلدوزی مهارت داشت و در خوشنویسی به سبک شکسته و نسخ سرآمد بود. همچنین تعداد زیادی قرآن نوشت از جمله قرآنی که در موزه حرم معصومه در قم نگهداری میشود. ضیاء السلطنه در سال ۱۲۵۱ با وزیر امور خارجه، میرزا مسعود انصاری گرمرودی (۱۲۶۵-۱۲۰۵ق)، ازدواج کرد و صاحب دو دختر و دو پسر شد. پسرانش میرزا حسن خان نایب الوزراء (۱۳۲۴-۱۲۵۵ق) و میرزا حسین خان مصباح السلطنه (ت. ۱۲۵۹) نام داشتند ودخترانش شاهنشاه بیگم (آغا جان) (حدود ۱۳۳۶-۱۲۵۲ق) و شاهزاده بیگم (۱۳۴۳-۱۲۴۰ق) نام داشتند. ضیاء السلطنه در ۷۵ سالگی در سال ۱۲۹۰ ق درگذشت و در کربلا به خاک سپرده شد. بستن

Omid Qanbari, Biography & Academic life of Noushafarin Ansari. Tehran: Society for the Appreciation of Cultural Works and Dignitaries, 1383. "ŻIĀʾ-AL-SALṬANA", http://www.iranica.com/articles/zia-al-saltana بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو