دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

قرآن، ۱۲۸۴ ق

قرآن، ۱۲۸۴ ق

کاتب: ضیاء السلطنه (۱۲۱۴-۱۲۹۰ ق)، دختر فتحعلیشاه قاجار و مریم خانم.

نمای تفصیلی

  • آفریننده ضیاء السلطنه [اول] (شاه بیگم)
  • تاریخ ۱۲۸۴ ق
  • ابعاد ۳۰ × ۱۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها نوش آفرین انصاری
  • متعلق به مجموعه نوش آفرین انصاری
  • محدودیت بدون محدوديت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ فروردين ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 1019A1
  •