دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه ضیاء السلطنه و میرزا مسعود انصاری

نکاح نامه ضیاء السلطنه و میرزا مسعود انصاری

نکاح نامه شاه بیگم، ضیاء السلطنه (دختر فتحعلی‌شاه و مریم خانم) با میرزا مسعود انصاری. مهریه ۵۰ هزار تومان اشرفی محمدشاهی بیست نخودی عددی یک تومان

نمای تفصیلی

  • تاریخ رجب ۱۲۵۱ ق
  • ابعاد ۱۱۵ × ۳۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر مسعود مسعود انصاری
  • متعلق به امیر مسعود مسعود انصاری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۳ تير ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱ مرداد ۱۴۰۰ ش
  • شماره سند 1249A1
  •