دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خوشنویسی از ضیاء السلطنه [اول]

خوشنویسی از ضیاء السلطنه [اول]

سوره آل عمران، آیه ۲۶ و ۲۷ به خط نسخ. دستخط ضیاء السلطنه. در زیر آیه ها ترجمه فارسی آنها آمده است.

نمای تفصیلی

 • آفریننده ضیاء السلطنه [اول] (شاه بیگم)
 • تاریخ بدون تاریخ
 • یادداشت ها

  امضاء ضیاء السلطنه را در بر دارد.

 • ابعاد ۲۵ × ۱۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها بهمن بیانی
 • متعلق به مجموعه بهمن بیانی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۲۷ فروردين ۱۳۹۳ ش
 • شماره سند 31g148
 •