دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

محمد تقی نظام مافی

پسر خدیجه سلطان و رضا قلی خان نظام السلطنه، که از ازدواج با رقیه خانم صاحب فرزندانی به نام های منیژه، پریچهر، صادق، و منوچهر، و از ازدواج با فاطمه خانم صاحب دختری به نام نزهت (رؤیا) شد.

حکایت یک زن در زیر و بم روزگار: زندگی نامه عزت السلطنه نظام مافی (فرمانفرمایان)، منصوره اتحادیه (نظام مافی) و بهمن فرمان، تهران، نشر تاریخ ایران، ۱۳۹۱ بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو