دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه

نامه

گزیده متن: قربان حضور مبارکت شوم، کارت پستال خط مبارک حضرت عالی رسید، کمال افتخار و سرافرازی حاصل گردید. از حالت این فدوی خواسته باشید لله الحمد سلامتی حاصل است و ملالی نیست به جز محرومی از فیض حضور مبارک. آقایان سلامت هستند ولی ماشااله آقای میرزا محمود خان امروز نگذاشت کاغذ را بنویسم، بنده را که اینقدر کوبیدند که دیگر حالی نماند. بدون معطلی به هر کس که می رسند با هرچه که دستشان هست می زند. امروز انگشت سبابه بنده بریده و نمی توانم درست عریضه عرض کنم. قلم را عاریتی در دست گرفته، محض ترک نشدن عریضه عرض شد و در کارت پستال مرقوم فرموده بودند که کاغذ نمی نویسی، بنده همیشه اسباب دردسر جنابعالی شده ام. به دلیل اینکه هروقت آقای میرزا تقی خان کاغذ به جهت شما نوشت بنده هم نوشتم. دیگر جهت نرسیدن کاغذ را جنابعالی بهتر می دانید. لـله و اهل خانه سلام می رسانند. زیاده ایام عزت و شوکت مستدام باد.

نمای تفصیلی

 • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  تصویر از کپی است.

 • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- عزت السلطنه
 • متعلق به منصوره اتحادیه
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۲۶ شهريور ۱۳۹۴ ش
 • آخرین ویرایش ۱۷ دى ۱۳۹۴ ش
 • شماره سند 13104A82
 •