دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تقاضای ثبت سهم ارثیه

تقاضای ثبت سهم ارثیه

تقاضای ثبت سهم ارثیه شریف‌الملوک، نیم تاج، شرافت‌السلطنه، همایون تاج، اشرف، فضل‌الله، ابوالقاسم عمادالممالک، و عبدالله از خانه‌ها، باغ‌ها و زغال فروشی با درج قیمت و میزان بدهی و طلب آنان، با این توضیح که بدهکارها ده درصد اضافه پرداخت کنند و طلبکارها ده درصد اضافه دریافت کنند. همچنین بالاخانه واقع در شیراز و کوچه جلوی خانه‌های اشرف خانم به خرج کلیه وراث خراب می‌شود و تا زمانی که کل خانه‌ها تقسیم نشده و یا دیگران در آن سکنی دارند از اجاره‌ها کسر می‌شود. نام و مالکیت اماکن عبارت است از: خانه میرزا رضا خان، خانه نوحی، خانه فاطمه خانم، خانه سهام‌السلطان، خانه سرهنگ خلوتی، خانه آبدارباشی، خانه عسکری، خانه صبا، خانه رشتی‌ها، زغال فروشی، خانه میرریاحی، خانه خسروشاهی، خانه مسکونی پرنسس، خانه کمره‌ای، خانه و باغ بزرگ شهر، باغ شمیران، خانه سنگلج.