دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شجره نامه خانواده ایدون

شجره نامه خانواده ایدون

شجره نامه اجداد بامس بهرام (همسر خرمن)، بامس دینیار (همسر مهربانو)، ممس خرمن، و ممس مهربانو

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد با قاب: ۱۰۷ × ۷۷ سانتیمتر، بدون قاب: ۹۹ × ۶۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها کوروش ایدون
  • متعلق به مجموعه کوروش ایدون
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ تير ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13119A5
  •