دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

کوروش ایدون

مجموعه ای از اسناد، عکس‌های خانوادگی، و اشیاء زندگی روزمره

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ش تا اواسط قرن ۱۴ ش
  • تاریخ دریافت ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره اخذ 13119
  •