دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خانه های قدیمی

مجموعه ای از عکسبرداری خانه های قدیمی، از جمله خانه انیس الدوله در تهران، و خانه لاری‌ها در یزد. چند خانه دیگر در مجموعه هایی که بدان تعلق دارند قرار دارد: خانه ورجاوند در مجموعه پرویز ورجاوند؛ خانه کیخسرو کدخدا در مجموعه شهناز شهزادی؛ خانه رسولیان در مجموعه رسولیان؛ و خانه شیخ الاسلام در مجموعه بهرام شیخ الاسلامی.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ اواسط قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم هجری قمری
  • تاریخ دریافت ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲
  • آخرین ویرایش ۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره اخذ 14125
  •