دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران

مجموعه ای از عکس و اسناد مربوط به زندگی یهودیان ایران که از طرف مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران در اختیار ما گذاشته شده است.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

 • توضیح در باره اخذ اسناد

  این مجموعه توسط هما سرشار در اکتبر سال ۲۰۱۰، در اختیار «دنیای زنان در عصر قاجار» قرار گرفته است.

 • تاریخچه

  اطلاعات اقلام بر اساس منابع فارسی و انگلیسی جمع آوری شده توسط مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران می باشد. گاهی، تفاوتهایی در ارائه اطلاعات بین این مرکز و وب سایت «دنیای زنان در عصر قاجار» وجود دارد که برای هماهنگی آوانگاری و یکپارچگی وب سایت انجام گرفته است. در کنار اسامی خاصی که در زبان انگلیسی نگارش مرسوم و جا افتاده ای داشته اند (مثلا استر) آوانگاری فارسی آنها در کروشه نوشته شده است. در چند مورد، تاریخ روی سند با آنچه در وب سایت آمده متفاوت است. این کار به دلیل تصحیح تاریخ انجام شده است.

  برای اطلاعات اضافه به این وب سایت رجوع کنید.

  بسیاری از تصاویر این مجموعه در این دو کتاب به چاپ رسیده است:

  هومن سرشار، فرزندان استر: مجموعه مقالاتی درباره تاریخ و زندگی یهودیان در ایران. مترجم مهرناز نصریه ‏تهران: کارنگ‏‫، ۱۳۸۴.

  Esther’s children: a portrait of Iranian Jews. Edited by Houman Sarshar. (Beverly Hills, Calif.: Center for Iranian Jewish Oral History; Philadelphia : Jewish Publication Society, 2002).

 • تاریخ از ۱۳۳۹ ق تا ۱۳۳۵ ش
 • آخرین ویرایش ۳ خرداد ۱۳۹۲ ش
 • شماره اخذ 1025
 •