دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

قمرتاج دولت آبادی

مجموعه ای از اسناد و عکسهای متعلق به قمرتاج دولت آبادی (۱۳۲۶ق - ۱۳۷۱ش)، فرزند مرضیه خانم مونس آقا و میرزا هادی دولت آبادی، شامل دستخط هایی از میرزا آقا خان کرمانی، شیخ روحی، طاهره قرة العین، صبح ازل، مکاتباتی بین قمرتاج و عالیه خانم(نوه صبح ازل)، مکاتباتی بین جلال ازل (نوه صبح ازل) و قمرتاج، بخشی از زندگی نامه صبح ازل، سفرنامه قمر تاج دولت آبادی به قبرس، و چند عکس

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • توضیح در باره اخذ اسناد

    این مجموعه را مهدخت صنعتی، دختر قمرتاج دولت آبادی، در اختیار «دنیای زنان در عصر قاجار» گذاشته است.

  • تاریخ از اواسط قرن سیزدهم قمری تا اواسط قرن چهاردهم شمسی
  • آخرین ویرایش ۹ فروردين ۱۳۹۳ ش
  • شماره اخذ 1141
  •