دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شرف الملوک و گیتی افروز

شرف الملوک و گیتی افروز

در روز تولد گیتی افروز در بغل شرف الملوک

نمای تفصیلی

 • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  متعلق به یدالله خان همایونفر؛ توصیف برگرفته از نوشته زیر عکس.

 • مجموعه ها ثمیلا امیرابراهیمی
 • متعلق به مجموعه ثمیلا امیرابراهیمی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۷ آذر ۱۳۹۶ ش
 • آخرین ویرایش ۲ بهمن ۱۳۹۶ ش
 • شماره سند 1251B11
 •