دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

ردیف پشت، از راست: گیتی افروز، شرف الملوک، بیژن (پسر فرج الله)، و امیر هوشنگ؛ ردیف جلو، از راست: داریوش، جمشید، جهانگیر (فرزندان هدایت الله خان)، و فرخ (پسر فرج الله خان)

نمای تفصیلی

 • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  متعلق به آلبوم عکس فرج الله همایونفر؛ توصیف برگرفته از آلبوم و روزنگاری‌های گیتی افروز، دفتر اول: ۱۳۱۷- ۱۳۱۸، به کوشش ثمیلا ابراهیمی

 • مجموعه ها ثمیلا امیرابراهیمی
 • متعلق به مجموعه ثمیلا امیرابراهیمی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۷ آذر ۱۳۹۶ ش
 • آخرین ویرایش ۲ بهمن ۱۳۹۶ ش
 • شماره سند 1251B52
 •