دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

گیتی افروز

گیتی افروز

در کلاس ششم دبستان

نمای تفصیلی

 • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  متعلق به آلبوم عکس فرج الله همایونفر؛ توصیف برگرفته از آلبوم و روزنگاری‌های گیتی افروز، دفتر اول: ۱۳۱۷- ۱۳۱۸، به کوشش ثمیلا ابراهیمی

 • مجموعه ها ثمیلا امیرابراهیمی
 • متعلق به مجموعه ثمیلا امیرابراهیمی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۷ آذر ۱۳۹۶ ش
 • آخرین ویرایش ۲ بهمن ۱۳۹۶ ش
 • شماره سند 1251B55
 •