دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

کاشف الدوله با شرف الملوک و گیتی افروز

کاشف الدوله با شرف الملوک و گیتی افروز

حسین خان همایونفر (کاشف الدوله) در حالی که گیتی افروز را در بغل دارد و شرف الملوک (شرفی) جلوی او ایستاده؛ گیتی افروز و شرفی نوه‌های کاشف الدوله هستند.

نمای تفصیلی

 • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  متعلق به آلبوم عکس فرج الله همایونفر

 • مجموعه ها ثمیلا امیرابراهیمی
 • متعلق به مجموعه ثمیلا امیرابراهیمی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۷ آذر ۱۳۹۶ ش
 • آخرین ویرایش ۹ بهمن ۱۳۹۶ ش
 • شماره سند 1251B50
 •