دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دفترچه‌های خاطرات گیتی افروز همایونفر، ۱۳۱۷ تا ۱۳۲۰ ش

دفترچه‌های خاطرات گیتی افروز همایونفر، ۱۳۱۷ تا ۱۳۲۰ ش

جلد اول: از ۲۱ شهریور ۱۳۱۷ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۳۱۸ ش؛ جلد دوم: از ۲۲ دی ۱۳۱۹ تا ۲ تیر ۱۳۲۰ ش

نمای تفصیلی

  • آفریننده گیتی افروز خانم
  • تاریخ ۲۱ شهريور ۱۳۱۷ ش تا ۲ تير ۱۳۲۰ ش
  • مجموعه ها ثمیلا امیرابراهیمی
  • متعلق به مجموعه ثمیلا امیرابراهیمی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۷ آذر ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 1251B78
  •