دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آمنه خانم (بی بی جون)

همسر عبدالله حائری؛ فرزندان: هادی، مصطفی (که در جوانی فوت کرد)، زکیه، عفت، فاطمه، مرضیه، بانو ایران، و رقیه

این اطلاعات از طریق خانواده به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو