دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

رقیه خانم، قدس ایران، آمنه خانم، و فاطمه خانم

رقیه خانم، قدس ایران، آمنه خانم، و فاطمه خانم

از راست به چپ: رقیه خانم (دختر آمنه خانم)، قدس ایران (دختر فاطمه خانم)، آمنه خانم، و فاطمه خانم (دختر آمنه خانم) در خانه آمنه خانم واقع در دو راهی مهندس

نمای تفصیلی

 • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  این تصویری از کپی عکس است.

 • ابعاد ۲۴ × ۳۰ سانتيمتر
 • مجموعه ها شیفته سلطانی
 • متعلق به شیفته سلطانی
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۱۳ دى ۱۳۹۲ ش
 • آخرین ویرایش ۸ فروردين ۱۳۹۳ ش
 • شماره سند 13101A19
 •