دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

رقیه خانم و آمنه خانم

رقیه خانم و آمنه خانم

از راست به چپ: رقیه خانم (مادر پوری سلطانی) و آمنه خانم ملقب به بی‌بی جون (مادر رقیه خانم)؛ تاریخ زیر عکس: «اسفند ۱۳۳۱» و نوشته پشت عکس: «پوری جان، خودم و بی‌بی جانم برای آمدن [؟] شما به طهران آمدیم، قربانت، مادرت. ۳۱/۱۲/۲۹»

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۳۱ ش
  • ابعاد ۶.۵ × ۶.۵ سانتيمتر
  • مجموعه ها شیفته سلطانی
  • متعلق به شیفته سلطانی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۳ دى ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۱ فروردين ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13101A14
  •