دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

قدس ایران در کنار خانواده

قدس ایران در کنار خانواده

ردیف اول از جلو، راست به چپ: رقیه خانم ملقب به خانم بزرگ (دختر آمنه خانم)، آمنه خانم ملقب به بی بی جون، ردیف دوم از راست به چپ: شیرین (دختر قدس ایران)، بدرالزمان (یا حمیده، دختر رقیه خانم)، مرضیه خانم (دختر آمنه خانم)، قدس ایران جزءخواجه نوری (نوه آمنه خانم)، شیفته سلطانی (دختر قدس ایران)، ردیف سوم از راست به چپ: احمد عظیما (فرزند شمس الزمان)، شمس الزمان (یا زهرا، دختر رقیه خانم)، پوران پزشکیان (همسر یوسف سلطانی)، یوسف سلطانی (فرزند رقیه خانم)، ردیف چهارم از چپ به راست: مهين بانو (یا ماری، همسر مجید رهنما و فرزند درخشنده پناه ايزدی و مسعود اعتمادی)، نفرات بعدی در این ردیف ناشناخته، ردیف پنجم: فردی که در درگاهی ایستاده: محمود سلطانی (همسر قدس ایران و پسر رقیه خانم)، بعضی کودکان فرزندان مجید رهنما (فرزند زکیه حائری و زین‌العابدین رهنما) و مهين بانو، اما به طور مشخص شناخته نشدند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۵.۵ × ۲۰.۵ سانتيمتر
  • مجموعه ها شیفته سلطانی
  • متعلق به شیفته سلطانی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۵ دى ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۸ فروردين ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13101A7
  •