دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بهرام شیخ الاسلامی

ت ۱۳۵۸ یا ۱۳۵۹ ق قزوین

سید عبدالله بهرام شیخ الاسلامی فرزند کبری افسرالملوک شیخ الاسلامی و میرسیدعلی خان شیخ الاسلامی است.

سید عبدالله بهرام شیخ الاسلامی فرزند کبری افسرالملوک شیخ الاسلامی و میرسیدعلی خان شیخ الاسلامی و برادر بهمن، شراره و شهلا است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید