دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

محمد رضا (شاه قلی خان) امیر معظم

پسر فصل بهار خانم (ایران الدوله) و مصطفی قلی خان دولو قاجار (حاجب الدوله)؛ همسر فاطمه خانم ملکه اقدس (نیر معظم)؛ فرزندان: گیتی، مجتبی (خسرو)، مرتضی (جمشید)، و بیژن

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو