دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بیع نامه فصل بهار خانم ایران الدوله و فرزندانش، ۱۳۴۷ ق

بیع نامه فصل بهار خانم ایران الدوله و فرزندانش، ۱۳۴۷ ق

بیع نامه فصل بهارخانم ایران الدوله، از طرف خود و پسرانش (شاه قلی خان امیرمعظم، اللهیار خان، علی اکبر خان، و علی اصغر خان)، و به قیمومیت از فرزند صغیرش امیرحسین [حسن] خان بر سر فروش یک دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه تیمچه جدیدالبنا به انضمام مغازه طرفین درب تیمچه و عمارت فوقانی آن در سمت شرقی خیابان ناصریه، که سابقا گاراژ بوده و حد آن از غرب به عمارت سلطنتی، از جنوب به جلوخان اندرونی سلطنتی، از شمال به عمارت ناقلین و از شرق به خیابان ناصریه می‌باشد، به میرزا علی آقا افشار تاجر، پسر مرحوم حاجی کاظم آقا افشار به مبلغ دو هزار و پانصد تومان وجه رایج

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۹ ربیع‌الثانی ۱۳۴۷ ق
  • ابعاد ۳۵.۵ × ۴۴.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها طلایه و امیر علی میرزا محمد خان قاجار دولو
  • متعلق به مجموعه طلایه و امیر علی میرزا محمد خان قاجار دولو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 19214B5
  •