دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

انوشیروان خان عین‌ الملک (اعتضادالدوله)

و ۱۲۸۵ ق

انوشیروان خان (شیر خان) عین‌ الملک (اعتضادالدوله) پسر ملک‌ زاده خانم (دختر محمد قلی میرزا ملک‌ آرا) و سلیمان‌ خان اعتضادالدوله (دایی ناصرالدین شاه) بود؛ همسر سوم ملک‌ زاده خانم عزت‌الدوله (خواهر ناصرالدین شاه) بود و آن دو صاحب سه پسر شدند. انوشیروان خان در سال ۱۲۸۵ ق در اثر ابتلا به وبا درگذشت.

او مقام‌هایی همچون خوانسالار (ناظر آشپزخانه)، ایلخانی گری، فرماندهی قشون مازندران، گرگان، و گیلان، حکومت قزوین، خوزستان، و محلات، و ریاست توپخانه بر عهده داشت. او در سال ۱۲۸۳ ق به لقب اعتضادالدوله ملقب شد. بستن

سلیمانی، کریم، القاب رجال دوره قاجاریه، تهران، نشر نی، ۱۳۶۴، ص. ۱۱۶. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید