دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

درباره حقوق دختران سلطان محمد میرزا، ۱۳۲۸ تا ۱۳۲۹ ق

درباره حقوق دختران سلطان محمد میرزا، ۱۳۲۸ تا ۱۳۲۹ ق

شامل نامه‌های تصویب حقوق دختران سلطان محمد میرزا (پسر امامقلی میرزا عمادالدوله): زینت خانم شوکت الدوله (همسر شجاع الدوله)، ویکتوریا خانم (نوه دختری انوشیروان خان اعتضادالدوله)، و کوکب خانم میمنت السلطنه (همسر ارفع السلطان)‌؛ وکالت نامه‌های آن‌ها به منوچهر میرزا عمادالدوله، به علاوه وکالت نامه‌ دیگری از کوکب خانم به میرزا سید ابوالقاسم خان، برای نوشتن تعرفه حقوق دیوانی آن‌ها در دفتر محاسبات کل مالیه؛ و برگه‌های‌ مشخصات حقوق آن‌ها

نمای تفصیلی

  • تاریخ صفر ۱۳۲۸ ق تا جمادی‌الاول ۱۳۲۹ ق
  • مجموعه ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
  • تاریخ آپلود ۲۴ تير ۱۴۰۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ ش
  • شماره سند 902A460
  •