دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آداب معاشرت نسوان

آداب معاشرت نسوان

متنی مرد سالارانه و هزل آمیز شامل نصایحی به زنان درباره رفتار و کردارشان است. برای کسب اطلاعات بیشتر نگاه کنید به صفحه ۳ جلد دوم از فهرست کتاب‌های خطی کتابخانه ملک. همچنین بنگرید به مقاله روح انگیز کراچی با عنوان «نویسنده اصلی تأدیب النسوان کیست؟»، تاریخ ادبیات (مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی)، ۶۵، ۳ (تابستان ۱۳۸۹): ۲۰۸-۱۹۹.

نمای تفصیلی

 • تاریخ بدون تاریخ
 • یادداشت ها

  صفحات ۵ و ۶ این نسخه موجود نیست.

 • ابعاد ۸.۵ × ۱۲.۸ سانتیمتر
 • مجموعه ها کتابخانه و موزه ملی ملک
 • متعلق به موسسه‌ی کتابخانه و موزه‌ی ملی ملک، تهران، ایران (نسخه شماره ۶۳۹ )
 • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور تحقیق و یا تدریس همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد و هرگونه استفاده تجاری از مدارک منوط به کسب اجازه مستقیم از کتابخانه ملک است. با این نشانی تماس بگیرید: info@malekmuseum.com
 • تاریخ آپلود ۳۰ مرداد ۱۳۹۱ ش
 • آخرین ویرایش ۲۴ شهريور ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 904A2
 •