دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تأدیب النسوان

تأدیب النسوان

تأدیب النسوان، که در برخی نسخ تحت عنوان تأدیب النساء آمده است. متنی مرد سالارانه و طنزآمیز شامل نصایحی به مردان درباره رفتار با زنان و دخترانشان است. بنا به پژوهش روح انگیز کراچی، نویسنده متن به احتمال بسیار خانلر میرزا احتشام الدوله (وفات: ۱۲۷۸ ق، از پسران فتحعلی شاه) است. بنگرید به: «نویسنده اصلی تأدیب النسوان کیست؟»، تاریخ ادبیات (مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی)، ۶۵، ۳ (تابستان ۱۳۸۹): ۱۹۹-۲۰۸. کاتب این نسخه: آسیه دختر حسین حسینی، تاریخ کتابت ۲ شعبان ۱۳۱۳، این نسخه مهر کتابخانه عفت السلطنه (از زنان ناصرالدین شاه و مادر ظل السلطان) را دارد.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۲ شعبان ۱۳۱۳ ق
 • یادداشت ها

  از این نوشته چند نسخه موجود است. این قلم نسخه موجود در موسسه‌ کتابخانه و موزه‌ ملی ملک است؛ شماره ۵۸۵، کاتب: آسیه دختر حسین حسینی، تاریخ کتابت ۲ شعبان ۱۳۱۳ که مهر کتابخانه عفت السلطنه (از زنان ناصرالدین شاه و مادر ظل السلطان) را دارد. دو نسخه نیز در کتابخانه مجلس موجود است. یکی تحت عنوان تأدیب النسوان، قطع رقعی، شماره نسخه ۲۸۰۷. یکی تحت عنوان تأدیب النساء.

 • ابعاد ۲۱.۲ × ۱۳.۹ سانتیمتر
 • مجموعه ها کتابخانه و موزه ملی ملک
 • متعلق به موسسه‌ی کتابخانه و موزه‌ی ملی ملک، تهران، ایران (نسخه شماره ۵۸۵)
 • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور تحقیق و یا تدریس همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد و هرگونه استفاده تجاری از مدارک منوط به کسب اجازه مستقیم از کتابخانه ملک است. با این نشانی تماس بگیرید: info@malekmuseum.com
 • تاریخ آپلود ۳۰ مرداد ۱۳۹۱ ش
 • آخرین ویرایش ۱۲ مهر ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 904A3
 •