دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تأدیب النساء

تأدیب النساء

تأدیب النساء، برخی نسخ تحت عنوان تأدیب النسوان، متنی مرد سالارانه و طنزآمیز شامل نصایحی به مردان درباره رفتار با زنان و دخترانشان است. بنا به پژوهش روح انگیز کراچی، نویسنده متن به احتمال بسیار خانلر میرزا احتشام الدوله (وفات: ۱۲۷۸ ق، از پسران فتحعلی شاه) است. بنگرید به: «نویسنده اصلی تأدیب النسوان کیست؟»، تاریخ ادبیات (مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی)، ۶۵، ۳ (تابستان ۱۳۸۹): ۱۹۹-۲۰۸.

نمای تفصیلی

 • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ق
 • یادداشت ها

  از این نوشته چند نسخه موجود است. دو نسخه در کتابخانه مجلس موجود است. یکی تحت عنوان تأدیب النسوان، قطع رقعی، شماره نسخه ۲۸.۷. یکی تحت عنوان تأدیب النساء، این نسخه ای است که در این پرونده است. یک نسخه در موسسه‌ کتابخانه و موزه‌ی ملی ملک، شماره ۵۸۵، کاتب: آسیه دختر حسین حسینی، تاریخ کتابت ۲ شعبان ۱۳۱۳، نسخه کتابخانه ملک، مهر کتابخانه عفت السلطنه (از زنان ناصرالدین شاه و مادر ظل السلطان) را دارد.

 • ابعاد ۲۴ × ۳۴ سانتیمتر
 • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- کتابخانه
 • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (شماره ۸۸۲۶)
 • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۲ مهر ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 1018A3
 •