دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

الهه باقری

مجموعه‌ای از عکس‌های خانوادگی و اسناد حقوقی و مالی شامل صلح‌نامه و بیع‌نامه و شناسنامه، به همراه دو مصاحبه صوتی با بی‌بی خانم و آقا نعمت.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ اواخر قرن ۱۳ تا اواسط قرن ۱۴ ق
  • تاریخ دریافت ۴ تیر ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ شهريور ۱۳۹۶ ش
  • شماره اخذ 15165
  •