دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

حاجی خان دباغی

همسر سکینه صادقی؛ آن دو هفت فرزند داشتند به نام‌های احمد، نازبیگم، عباس، رضا، غلامعلی، رجبعلی و صغری (فاطمه).

این اطلاعات از طریق خانواده و شجره نامه خانوادگی به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید