دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تاج السلطنه و فرزندانش

تاج السلطنه و فرزندانش

تاج السلطنه، دختر توران السلطنه و ناصرالدین شاه، و چهار فرزندش، از راست: امیر عباس، فخر زمان، فخر ایران، و توران الدوله.

نمای تفصیلی

 • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  نوشته روی عکس: «خانم تاج السلطنه، دختر ناصرالدین شاه، و ۴ فرزندشان»

 • ابعاد ۱۱ × ۱۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها تاج ایران ضرغامی فصیحی
 • متعلق به مجموعه تاج ایران ضرغامی فصیحی
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۱۳ فروردين ۱۳۹۴ ش
 • آخرین ویرایش ۱ تير ۱۳۹۴ ش
 • شماره سند 15155A8
 •