دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تاج ایران ضرغامی فصیحی

مجموعه‌ای از عکس‌های خانوادگی، اوراق هویت، یک نکاح نامه، شرح خاطرات، و یک مصاحبه با تاج ایران ضرغامی، دختر توران الدوله و ارباب فرج ضرغام و نوه تاج السلطنه

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • توضیح در باره اخذ اسناد

    این مجموعه هدیه ای است از تاج ایران ضرغامی به همه نوه های شان.

  • تاریخ اوایل تا اواسط قرن ۱۴ ق
  • تاریخ دریافت ۱۳۹۳
  • آخرین ویرایش ۱ تير ۱۳۹۴ ش
  • شماره اخذ 15155
  •