دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فخر زمان

فخر زمان دختر تاج السلطنه و امیر حسن خان شجاع السلطنه بود. با عبدالله مظفری ازدواج کرد؛‌ فرزندان: نیّر، فرح، و منیر. فخر زمان در ۲۳ سالگی (در زمان حیات تاج السلطنه) بر اثر بیماری سل درگذشت.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید