دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

درباره میراث مادر حسن آقا، ۱۳۳۶ ق

درباره میراث مادر حسن آقا، ۱۳۳۶ ق

حاجی بابای گنجه تمامی ارث انتقالی از خواهر مرحومه خود [ناخوانا] خانم را در عوض یک پونزه [واحد وزن] نبات تبریزی با حسن آقا گنجه مصالحه کرده است. بعد آقا حسن آقا اقرار شرعی کرده است که این سهم انتقالی از [ناخوانا] خانم و ارث مادری خود جزو یک سهم از پنج سهم اشتراکی است که در تقسیم نامه به تاریخ ۲۳ جمادی الاول ۱۳۳۶ میان او، حاجی بابا آقا، وراث مرحوم حاجی علی اکبر آقا، وراث مرحوم آقا علی اصغر آقا، و ورثه مرحوم مشهدی نجف آقا مقرر شده است (۲۳ جمادی الاخر ۱۳۳۶).

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۳ جمادی‌الثانی ۱۳۳۶ ق
  • مجموعه ها رضا سرابی اقدم
  • متعلق به مجموعه رضا سرابی اقدم
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۰ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14148A21
  •