دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

امیر حسین نیک پور

مجموعه‌ای از اشیاء زندگی روزمره، عکس، مکاتبات، کتاب، نوشته ها شامل ادعیه، نسخه، دعوت نامه، سؤال و جواب، و اسناد حقوقی و مالی شامل نکاح نامه، پشه نامه، صلح نامه و بیع نامه، وصیت نامه، استشهاد نامه، و عریضه.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخچه

    بخش عمده اشیاء این مجموعه را راضیه خانم، دختر میرزا محسن، به پسرش، عبدالحسین نیک پور، و او نیز به پسر خود، امیرحسین نیک پور، داده است.

  • تاریخ اواخر قرن ۱۲ ق تا اواسط قرن ۱۴ ق
  • تاریخ دریافت ۲۰ آذر ۱۳۹۳
  • آخرین ویرایش ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ ش
  • شماره اخذ 14142
  •