دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس دسته جمعی

عکس دسته جمعی

نشسته از راست: رضوان دخت (دختر اقتدار الملوک و حسینعلی همایون)، اقتدار الملوک محمودی، درخشنده (خواهر اقتدار الملوک)، و شمس الملوک (خواهر اقتدار الملوک)؛ ایستاده از راست: غلامحسین امیرسلیمانی (همسر رضوان دخت)، حسینعلی همایون (همسر اقتدار الملوک)، اسماعیل دریابیگی (همسر درخشنده)، و غلامعلی میکده (همسر دوم شمس الملوک).

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۳.۵ × ۱۷.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها شادی پرند
  • متعلق به مجموعه شادی پرند
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۷ مرداد ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۳ مهر ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14136A15
  •