دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

درخشنده محمودی

درخشنده محمودی (۱۲۸۸ ش -۱۳۶۰ ش) دختر زهرا و یحیی محمودی، همسر اسماعیل دریابیگی، و مادر پروین و پرتو دریابیگی بود.

این اطلاعات را شادی پرند، نوه اقتدارالملوک، صاحب مجموعه به ما داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید