دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شمس الملوک محمودی

ت ۱۲۸۸ ش
و ۱۳۸۵ ش

شمس الملوک محمودی (۱۲۸۶ ش - ۱۳۸۵ ش) دختر زهرا و یحیی محمودی، همسر غلامعلی میکده، مادر بهمن و آذر میکده. همسر اول او محمد حسن میرزا قاجار، ولیعهد احمد شاه بود.

این اطلاعات را شادی پرند، نوه اقتدارالملوک، صاحب مجموعه به ما داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید