دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

غلامعلی میکده

همسر دوم شمس الملوک محمودی و پدر بهمن و آذر میکده

این اطلاعات را شادی پرند، نوه اقتدارالملوک، صاحب مجموعه به ما داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید