دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

رضواندخت همایون

دختر اول اقتدار الملوک محمودی و حسینعلی همایون؛ همسر غلامحسین امیرسلیمانی

این اطلاعات را شادی پرند، نوه اقتدارالملوک، صاحب مجموعه به ما داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید