دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس دسته جمعی

عکس دسته جمعی

نشسته از راست: یحیی محمودی (پدر اقتدارالملوک)، درخشنده (خواهر اقتدارالملوک)، شمس الملوک (خواهر اقتدارالملوک)، اقتدار الملوک محمودی، و ثریا همایون (دختر اقتدارالملوک و حسینعلی همایون). ایستاده از راست: اسماعیل دریا بیگی (همسر درخشنده)، غلامعلی میکده (همسر دوم شمس الملوک)، حسینعلی همایون (همسر اقتدارالملوک و پدر ثریا همایون)، و رضوان دخت (دختر اقتدارالملوک و حسینعلی همایون).

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۲.۵ × ۱۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها شادی پرند
  • متعلق به مجموعه شادی پرند
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۷ مرداد ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۳ مهر ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14136A14
  •