دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه از فاطمه

نامه از فاطمه

نامه احوالپرسی از فاطمه

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۷ شهريور ۱۳۲۲ ش
  • ابعاد ۱۷ × ۲۱.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها نواب شریفی
  • متعلق به مجموعه نواب شریفی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۴ مهر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ آبان ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 1393A82
  •