دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بی بی صغری بیگلربیگی

بی بی صغری بیگلربیگی، دختر بیگلربیگی و خواهر مشیرالممالک، از طرف پدر اولاد خان بزرگ، هلاکو خان، بود. فرزندان او: نواب آقا جواد و نواب آقا یحیی

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید