دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جمعی از زنان در خانه نصرت السلطنه، ۱۳۰۴ ش

جمعی از زنان در خانه نصرت السلطنه، ۱۳۰۴ ش

عکس در تالار نشیمن خانه نصرت السلطنه به مناسبت پایان ساختمان تالار. از چپ به راست (ردیف بالا): کوکب اعظم، انور الدوله، کوکب السلطنه؛ ردیف وسط: قمر السلطنه، عزت الدوله، نورالسلطنه، یک ندیمه؛ ردیف پایین: اقدس السلطنه.

Audio


گفتنیهای مرضیه خانم نصرت مظفری ثابتی در این مورد

نمای تفصیلی

  • آفریننده حسينقلى ميرزا نصرت السلطنه
  • تاریخ ۱۳۰۴ ش
  • ابعاد ۱۸.۴ × ۲۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها نصرت مظفری
  • متعلق به مجموعه نصرت مظفری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 1028A2
  •