دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جمعی از زنان در خانه نصرت‌السلطنه، ۱۳۰۴ ش

جمعی از زنان در خانه نصرت‌السلطنه، ۱۳۰۴ ش

عکس در تالار نشیمن‌خانه نصرت‌السلطنه به مناسبت پایان ساختمان تالار؛ از راست به چپ، ایستاده: کوکب‌السلطنه، انورالدوله، و کوکب اعظم؛ ردیف وسط، نشسته: یک ندیمه، نورالسلطنه، عزت‌الدوله، و قمرالسلطنه؛ پایین، نشسته: اقدس‌السلطنه

نمای تفصیلی

 • آفریننده حسينقلى ميرزا نصرت السلطنه
 • تاریخ ۱۳۰۴ ش
 • یادداشت ها

  نسخه‌ دیگری از این عکس در مجموعه نصرت مظفری با شماره 1028A2 موجود است.

 • مجموعه ها فیروز فیروز
 • متعلق به مجموعه فیروز فیروز
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۳ دى ۱۳۹۷ ش
 • آخرین ویرایش ۲۱ فروردين ۱۳۹۸ ش
 • شماره سند 1275A43
 •